Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
  • Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

  • Ambasador

    Ambasador

  • Przyjdź na akcję wyjazdową

    Przyjdź na akcję wyjazdową

  • Droga dawcy

    Droga dawcy

Stan krwi na dzień: 11.11.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus średni stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan AB RhD minus wysoki stan
Pilnie potrzebujemy krwi grupy O RhD-

Potrzebna krew grupy O RhD -                                

 

Zasady transfuzji krwi i jej składników wynikają ze zgodności grupy krwi dawcy i biorcy w układzie ABO oraz układzie Rh, w tym w antygenie RhD.

Oznaczenie grupy krwi jako O RhD ujemny (O RhD−) - oznacza brak antygenów A i B oraz D na krwinkach czerwonych.  Grupa ORhD ujemny występuje w Polsce w 6%, czyli niewielka liczba dawców ma tą grupę krwi. Dawcą dla osoby O RhD ujemny musi być tylko ktoś o identycznej grupie krwi, czyli ORhD−. Natomiast zgodnie z zasadami transfuzji krew grupy ORhD− można przetoczyć każdemu pacjentowi.  Szczególnie jest to istotne przy szybkiej transfuzji, kiedy nie ma czasu na oznaczenie grupy krwi pacjentowi. W takich przypadkach Koncentrat Krwinek Czerwonych O RhD ujemny przetaczany jest pacjentowi, zanim nawet zrobiona jest próba zgodności. 

Takie działanie ratuje zdrowie i życie wielu pacjentów, więc gorąco zachęcamy wszystkie osoby mające grupę ORhD ujemny do regularnego oddawania krwi.


Zapraszamy na akcję krwiodawstwa do Sycowa - 12.11.2019 r.
Oddaj krew w Wołowie - 14.11.2019 r.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.