Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2019-10-17
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:00
Nazwa placówki: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Kopernika
Miejscowość: Wołów
Ulica: Plac Jana III Sobieskiego 2
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.