Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2019-08-24
Od godziny: 12:00
Do godziny: 16:00
Nazwa placówki: Opera Wrocławska
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Świdnicka 35
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.