Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 15.12.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus wystarczający stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus niski stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus wystarczający stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan
Organizacja pracy w Wigilię i Sylwestra

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.