Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
Informacje o Platformie eZamawiający:

Dialog techniczny

Dialog z dniaTemat dialogu:Termin składania ofert-wniosków
2018-12-05

Nr dialogu: 01/DT/2018

ogłasza dialog techniczny na:

dzierżawę separatorów osoczowych umożliwiających automatyczny pobór osocza wraz z dostawą zestawów do plazmaferezy. 

2018-12-14
2017-12-07

Nr dialogu: 03/DT/2017

ogłasza dialog techniczny na:

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego we wszystkich branżach w czasie realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-12-12
2017-08-23

Nr dialogu: 02/DT/2017

Ogłasza dialog techniczny na:

Dostawę testów do wykonywania badań przeglądowych metodą chemiluminescencji markerów czynników zakaźnych takich jak: antygen HBs, przeciwciała anty-HIV 1/2, anty-HCV i anty-Treponema pallidum wraz z dostawą analizatorów.

2017-08-30
2017-05-31

Nr dialogu: 01/DT/2017

informuje o ogłoszeniu dialogu technicznego pn:

„Wybudowanie budynku na magazyn osocza do przechowywania około 90 000 jednostek osocza w temperaturze minus 30 stopni C”             

2017-06-05
2015-05-29

Nr dialogu: 02/DT/2015

ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy na temat:  „Dostawy zamrażarek niskotemperaturowych do  -86 st. C” 

2015-06-08
  2015-04-14

  Nr dialogu: 01/DT/2015

  Ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie „Dostawy automatycznych separatorów/pras przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej”

  2015-04-24
   2014-08-12

   Nr dialogu: 02/DT/2014

   "Dzierżawa aparatury przeznaczonej do archiwizowania próbek surowicy/osocza oraz dostawa niezbędnych materiałów zużywalnych"
   2014-08-21
    2014-03-10

    Nr dialogu: 01/DT/2014

    ogłasza dialog techniczny mający na celu uzyskanie wiedzy w zakresie: "Systemu do szokowego mrożenia osocza w pojemnikach o różnych wymiarach o wydajności około 120 pojemników na 3 niezależnych stanowiskach w pomieszczeniu zlokalizowanym w Budynku Laboratoryjnym".
    2014-03-18
     Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.