Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter
Informacje o Platformie eZamawiający:

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienie publiczne z dniaTemat zamówieniaTermin składania ofert-wniosków
2020-12-31

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 33/Z/2020

„Dostawaodczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych),  kontrolnych i kalibracyjnych do oznaczania aktywności czynnika VIII  oraz do oznaczania stężenia fibrynogenu         w osoczu w krioprecypitacie wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego przeznaczonego do wykonywania w/w oznaczeń, na okres 24 miesięcyw RCKiK we Wrocławiu”                    – nr sprawy 33/Z/2020

2021-01-14
2020-12-29

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 34/Z/2020

„Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a`250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza                                                we Wrocławiu   w okresie 12 miesięcy” – nr sprawy 34/Z/2020

2021-01-08
2020-11-12

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 30/Z/2020

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na„Dostawa komputerów przenośnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2020-11-20
2020-11-06

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 28/Z/2020

„Dostawa dla systemu Mirasol zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej lub plazmaferezy, w szczególności od ozdrowieńców COVID-19, w ilości 1000 szt.  na okres 1,5 miesiąca dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – NR SPRAWY 28/Z/2020

2020-11-10
2020-10-23

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 25/Z/2020

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na :Kompleksowe wykonanie prac związanych z dostawą, montażem oraz uruchomieniem samoobsługowej szatni przeznaczonej dla dawców/pacjentów w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. 

 

2020-10-30
2020-09-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 21/Z/2020

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na :

„Dostawa fabrycznie nowego analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego w ilości 5000 i stężenia albuminy w ilości 4000 w okresie 24 miesięcy do RCKiK we Wrocławiu”

2020-09-23
2020-09-03

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 19/Z/2020

ogłasza postępowanie poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawę wydrukowanych kodów kreskowych stosowanych w procedurze dawców i pobierania krwi i jej składników oraz etykiet i taśm barwiących do zadruku etykiet w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” nr sprawy 19/Z/2020

2020-09-11
2020-08-20

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 16/Z/2020

Dostawa odczynników (podłoży) i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania badań mikrobiologicznych oraz kontaktowych płytek agarowych do monitorowania skuteczności dezynfekcji w okresie 24 miesięcy - 16/Z/2020

2020-09-02
2020-08-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 14/Z/2020

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. 

2020-08-21
2020-08-03

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 15/Z/2020

Dostawa roztworu wzbogacającegodo przechowywania KKP wyprodukowanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych o pojemności: a’ 250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12miesięcy” – nr sprawy 15/Z/2020

2020-08-12
2020-07-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 13/Z/2020

„Dostawa etykiet promienioczułych w ilości  21 000 szt. w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

- nr sprawy 13/Z/2020

2020-07-21
2020-04-27

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 9/Z/1-2/2020

„Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych w okresie 15 miesięcydla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu na:

Zadanie 1: materiały opatrunkowe

Zadanie 2: opatrunki przylepne’’.

2020-05-12
2020-02-25

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 03/Z/2020

ogłasza postępowanie na:

„Dostawa pojemników pustych transferowych o pojemnościach  a’300-400ml i 600ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”

2020-03-03
2020-02-18

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 02/Z/2020

„Dostawa dla systemu Mirasol zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej, w ilości 850 szt. oraz w koncentracie krwinek płytkowych z aferezy w ilości 75 szt. na okres 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2020-02-26
2019-12-03

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 22/Z/2019

„Dostawa, instalacja  i wdrożenie rejestratorów elektronicznej rejestracji czasu pracy wraz z oprogramowaniem z możliwością rozbudowy o system kontroli dostępu w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz w Oddziałach Terenowych Legnica, Lubin i Głogów” .

2019-12-12
2019-11-12

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 23/Z/219

„Dostawa pojemników jednorazowego użytku zz tworzywa PP w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu– nr sprawy 23/Z/2019

2019-11-22
2019-10-30

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 21/Z/2019

Dostawa  odczynników monoklonalnych do oznaczania antygenów z układów Kidd i MNS do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 09-04-2020r.”nr sprawy 21/Z/2019

2019-11-14
2019-08-16

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 16/Z/2019

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na :

„Kompleksowe wykonanie prac związanych z dostawą, zaprojektowaniem, wdrożeniem oraz uruchomieniem systemu kolejkowego (systemu zarządzania ruchem dawców/pacjentów)
w obszarze rejestracji, hematologii, gabinetów lekarskich i sal pobrań krwi i jej składników”.

2019-08-26
2019-07-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 14/Z/2019

pn.:„Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a`250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” – nr sprawy 14/Z/2019

2019-07-12
2019-07-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 15/Z/2019

pn.:„Dostawa igieł z drenem do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej w okresie 12 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”– nr sprawy 15/Z/2019

2019-07-12
2019-06-25

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 11/Z/2019

ogłasza postepowanie do 30 000 Euro na:

„Dostawa batoników owsianych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” 

2019-07-01
2019-06-19

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 13/Z/2019

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na:

„Dostawę rękawiczek diagnostycznych w okresie 12 miesięcydla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2019-06-27
2019-06-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 10/Z/1-2/2019

Ogłasza postępowanie do 30 000 euro na: 

Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. 

2019-06-25
2019-04-17

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 09/Z/2019

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na :

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących  w okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  

2019-04-30
2019-04-16

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 05/Z/2019

ogłasza postepowanie do  30 000 EURO na :

„Dostawę wydrukowanych kodów kreskowych na pojemniki ze składnikami krwi oraz etykiet i taśm barwiących do zadruku etykiet w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2019-04-29
2019-03-28

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 7/Z/2019

OGŁASZA POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 TYS. EURO PN:

 „Dostawa worków z LDPE na odpady komunale oraz medyczne w okresie 24 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.
2019-04-04
2019-02-13

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 4/Z/2019

OGŁASZA POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 TYS. EURO PN: „Dostawa worków z LDPE na odpady komunale oraz medyczne w okresie 24 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

2019-02-22
2019-01-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 1/Z/2019

ogłasza postepowanie poniżej 30 tys. euro pn.:

„Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne  z tworzywa PP w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”– nr sprawy 01/Z/2019

2019-01-11
2018-12-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 15/Z/2018

ogłasza postępowanie poniżej 30 000 EURO na:

 

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych  do oznaczania czynnika VIII oraz do oznaczania fibrynogenu w osoczu  wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania w/w oznaczeń, w RCKiK  we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”– nr sprawy 15/Z/2018  

2018-12-21
2018-12-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 18/Z/2018

ogłasza postępowanie poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawa  odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wykonywania oznaczeń leukocytów  resztkowych w ubogoleukocytarnych składnikach krwi oraz jednoczesnego oznaczania resztkowych leukocytów, erytrocytów i płytek krwi w świeżym osoczu na cytometrze BD FASCCalibur 4CA w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” 

2018-12-17
2018-11-29

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 17/Z/2018

ogłasza postępowanie poniżej 30 000 EURO na:

„Dostawa oprogramowania biurowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-12-06
2018-11-22

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 16/Z/2018

ogłasza postępowanie do 30 000 Euro pn:

Dostawa pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne  z tworzywa PP w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2018-11-29
2018-11-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 14/Z/1-2/2018

ogłasza postępowanie do 30 tys. Euro

„Dostawę materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych w okresie 18 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: materiały opatrunkowe

Zadanie 2: opatrunki przylepne”

2018-11-23
2018-10-10

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 08/Z/1-3/2018

ogłasza postepowanie poniżej 30 000 Euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Zadanie 1: dostawa komputerów stacjonarnych, monitorów i komputerów przenośnych

Zadanie 2: dostawa drukarek i niszczarki;

Zadanie 3: dostawa oprogramowania biurowego”

2018-10-19
2018-09-20

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 12/Z/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO:

„Modernizacja sieci WAN RCKiK we Wrocławiu  w celu zapewnienia bezpiecznego i gwarantowanego  przesyłania danych między Centrum, Terenowymi Oddziałami i ekipami wyjazdowymi oraz dostawa  specjalistycznych usług i internetu w okresie 48 miesięcy”.

2018-09-27
2018-09-17

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 10/Z/1-2/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na:

 

„Dostawa pojemników pustych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy

Zadanie 1: pojemniki puste transferowe o pojemnościach 150ml, 300ml, i 600ml

Zadanie 2: pojemniki do przechowywania KKP o pojemności 1000 ml”

2018-09-24
2018-09-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 09/Z/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 EURO na:

„Dostawa 100% soków owocowych o pojemności 200 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

2018-09-12
2018-08-28

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 06/Z/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 Euro na:

„Dostawę chłodziarek do przechowywania koncentratu krwinek czerwonychdla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2018-09-03
2018-08-01

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 05/Z/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 euro pn:

„Dostawa batoników owsianych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” 

2018-08-08
2018-08-01

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 07/Z/1-3/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 euro pn:

„Dostawa środków do mycia i dezynfekcji w okresie 12 miesięcydla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

zadania 1-3

2018-08-10
2018-03-09

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 4/Z/2018

zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro:

„Dostawa pojemników jednorazowego użytku z tektury falistej na odpady medyczne dla RCKiK w okresie 12 miesięcy”

2018-03-16
2018-02-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 03/Z/1-2/2018

ogłasza postepowanie do 30 000 Euro na:

Zadanie 1: „Dostawa asortymentu biurowegow okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”.

Zadanie 2: „Dostawa papieru do drukowaniaw okresie 12 miesięcydla Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. 

2018-02-22
2018-01-08

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 01/Z/2018

ogłasza postępowanie do 30 000 EURO na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego  przy realizacji inwestycji pod nazwą „Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie magazynu krwi i jej składników w tym osocza dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"

 

zamówienie dotyczy inwestycji z postępowania 21/P/2017

wartość brutto:8 873 220,00

2018-01-12
2017-11-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 28/Z/1-2/2017

zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro:
„Dostawa igieł z drenem do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej w okresie 18 miesięcy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-11-22
2017-10-31

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 27/Z/2017

zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro:

„Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a`250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

2017-11-08
2017-09-01

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 21/Z/1-2/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn:

„Dostawa pojemników pustych transferowych do przechowywania UKKP do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie do 31.12.2018 r..

Zadanie 1: Pojemniki a’ 150 ml, 300 ml, 600 ml.

Zadanie 2: Pojemniki a` 1000 ml

2017-09-11
2017-08-28

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 18/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na:

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na „Budowę magazynu osocza wraz z wyposażeniem i rezerwowym źródłem zasilania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

nr sprawy 18/Z/2017

2017-08-31
2017-08-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 19/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO na:

„Dostawę inkubatora i mieszadeł (wytrząsarek) do płytek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Nr sprawy 19/Z/2017

2017-08-10
2017-06-20

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 15/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn:

„Dostawa napojów gazowanych w puszce o pojemności 0,33 l w okresie 24 miesięcy

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

2017-07-06
2017-06-14

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 14/Z/1-3/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu  o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn:

„Dostawa środków do mycia i dezynfekcji w okresie 12 miesięcy

dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Zadania 1 – 3

2017-06-26
2017-05-18

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 12/Z/2017

ogłasza potępowanie do 30 000 EURO na:

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Terenowym Oddziale w Głogowie i w Lubinie dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

2017-05-24
2017-05-04

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 10/Z/1-2/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu; Zadanie 1: dostawa serwera; Zadanie 2: dostawa monitorów i komputerów przenośnych;”– nr sprawy 10/Z/1-2/2017

2017-05-11
2017-04-11

Nr zamówienia publicznego do 30 tyś euro: 8/Z/2017

Zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO pn: "Dostawa etykiet końcowych samoprzylepnych na pojemniki ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet do RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy."

2017-04-20
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.