Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 11.12.2017

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus średni stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus średni stan B RhD minus niski stan AB RhD minus wystarczający stan 0 RhD minus niski stan

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego wieloletniego Dyrektora Pana Ryszarda Kozłowskiego (Dyrektor RCKIK w latach 1997-2014). Łączymy się w bólu z rodziną.Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego wieloletniego Dyrektora Pana Ryszarda Kozłowskiego (Dyrektor RCKIK w latach 1997-2014). Łączymy się w bólu z rodziną.  

Dyrekcja oraz współpracownicy RCKiK we Wrocławiu

 

Od 1997 r. jako dyrektor Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa we Wrocławiu realizował proces transformacji służby krwi, w tym uzyskanie akredytacji Ministra Zdrowia oraz certyfikacji GIF . Wprowadzał nowoczesne wizje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, których uwieńczeniem była w 2006 r. budowa, remont i doposażenie w nowoczesne urządzenia i sprzęt budynków RCKiK we Wrocławiu oraz uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie Zarządzania Jakością. Będąc specjalistą z transfuzjologii kształcił pokolenia lekarzy oraz był członkiem Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dziękując za wkład i zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił wyjątkowe zasługi Dyrektora Ryszarda Kozłowskiego dla rozwoju opieki zdrowotnej i odznaczył Medalem „MERITO DE WRATISLAVIA – ZASŁUŻONY DLA WROCŁAWIA”.

 


„Ludzie żyją tak długo jak długo o nich pamiętamy”.
 

 

Biogram Ryszarda Kozłowskiego »


Duszpasterz Krwiodawców Archidiecezji Wrocławskiej zaprasza na Mszę Św. inaugurującą posługę duszpasterską
Życzenia Ministra Zdrowia z okazji Dni HDK PCK
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.