Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2017-08-23
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: WROCŁAWSKA AKCJA KREW - VOTUM S.A.
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Wyścigowa 56 i
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.