Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2019-06-16
Od godziny: 11:00
Do godziny: 15:00
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
Miejscowość: Kiełczów
Ulica: Szkolna 3
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.