Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Stan krwi na dzień: 16.11.2018

Krew RhD (+) plus

A RhD plus średni stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus niski stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan

Oddaj krew przed CH Korona we Wrocławiu i odbierz bilet do kina - 14.11.2018 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na akcję - 14.11.2018 r.
STO LITRÓW KRWI na stulecie odzyskania niepodległości!Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu wraz z MPK Sp. zo.o. we Wrocławiu zapraszają mieszkańców do oddawania krwi. Po Wrocławiu będzie jeździł zabytkowy tramwaj Gustaw z 1950 roku, który będzie bezpłatnie przywoził Krwiodawców do RCKIK.

Cel akcji: zebrać STO LITRÓW KRWI na stulecie odzyskania niepodległości!

Hasło akcji:Pojedźcie z nami oddać krew!

W trakcie przejazdów w tramwaju będzie można spotkać Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
Mocno trzymamy kciuki za powodzenie akcji.

Oddając krew w RCKIK w rejestracji podaj hasło "GUSTAW" :) 


OgłoszenieRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu informuje, że w związku z budową nowej chłodni podjęta została decyzja o sprzedaży systemu KLS 2400/40. W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych w/w systemem prosimy o przesłanie pisemnego potwierdzenia do dnia 16.11.2018r. na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Czerwonego Krzyża 5/9,
50-345 Wrocław.
KLS 2400/40 jest komputerowo sterowanym systemem składowania opracowanym przez niemiecką firmę MABAG (http://mabag.biz/), umożliwiającym składowanie materiałów biologicznych przy oszczędnym zapotrzebowaniu miejsca oraz środków chłodzących.
Jako czynnik chłodzący zastosowano płynny azot, przy czym przejście ciepła następuje poprzez hermetycznie szczelny wymiennik ciepła. W ten sposób składowany materiał nie styka się z czynnikiem chłodzącym i chłodzony jest wyłącznie atmosferyczne.
Regulacja temperatury następuje na zasadzie sterowania procesowego przy czym temperatury podlegają stałemu nadzorowi i zostają protokołowane. Temperatura składowania wynosi -40°C.
W centrum używano urządzeń do składowania krwi oraz produktów krwi w przewidzianych do tego celu woreczkach w połączeniu z dopasowanymi pojemnikami o wymiarach 13 cm x 23 cm (szer x dł).

więcej »

Ogłoszenie. Nr sprawy: SEK.221.1.2018Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu poszukuje do wynajęcia lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.
Lokal wstępnie powinien spełniać następujące warunki:

więcej »


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.