Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"Zdrowy Dawca - Bezpieczny Pacjent"

 

 

 

W ponad 200 ośrodkach w Polsce można wykonać bezpłatne testy w kierunku HCV (testy anty-HCV) – poinformowali organizatorzy programu „Zdrowa wątroba”. Jak podkreślają w informacji prasowej, wykrywanie zakażenia HCV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C), jest o tyle istotne, że w Polsce refundowane są skuteczne terapie prowadzące do wyleczenia WZW C u 99 proc. pacjentów. Tymczasem spośród ok. 200 tys. zakażonych HCV Polaków jedynie 15 proc. wie o swoim zakażeniu.

 

 

 

 

Bardzo istotną kwestią przy oddawaniu krwi jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do jej oddawania. Krew jest lekiem ratującym życie i powinna być podawana choremu zupełnie bezpieczna i zdrowa.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa przetaczanych składników krwi jest uświadamianie, że nie wystarczą wykonywane w jednostkach służby krwi badania, aby zlikwidować ryzyko przenoszenia zakażeń krwiopochodnych. Trzeba pamiętać, że pomimo wprowadzania coraz doskonalszych testów diagnostycznych oraz bardzo dokładnych badań krwi, jakie wykonujemy wszystkim krwiodawcom istnieje tzw. „okienko diagnostyczne”, czyli przedział czasu, w którym osoba może zakażać innych już po kilkudziesięciu godzinach od zakażenia, a zakażenie jeszcze nie jest wykrywane w badaniach laboratoryjnych (testach). Dlatego, aby transfuzja krwi nie wiązała się z zagrożeniem dla pacjenta, należy wyeliminować ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych. Najgroźniejsze czynniki przenoszone przez krew, to: wirus upośledzenia odporności (HIV), wirus zapalenie wątroby typu C (HCV) lub wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – zakażenia początkowo mogą być bezobjawowe, a w dalszej perspektywie mogą prowadzić do śmiertelnej choroby.

Centrum Krwiodawstwa nie jest miejscem wykonywania testów na obecność wirusów lecz jednostką służby krwi.

Ponieważ niewielki odsetek krwiodawców może znajdować się już w fazie zakażenia a my nie będziemy jeszcze w stanie wykryć żadnego markera, liczymy na samodzielną selekcję i samowykluczenie osób, które podejrzewają, że mogą być zakażone. Jeżeli ktoś podejrzewa, że może być zakażony, np. miał w przeszłości ryzykowne zachowania, w tym kontakty seksualne z nieznanym partnerem, partnerem, którego zna od niedawna, z wieloma partnerami to w takich sytuacjach apelujemy o niezwłocznie przeprowadzenie badań w wyznaczonych punktach konsultacyjno – diagnostycznych (www.aids.gov.pl i punktach szczepień www.zoltytydzien.pl). Dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku, możnazgłosić się do oddania krwi, zachowując oczywiście określony odstęp czasu, na jaki potencjalny krwiodawca musi zostać zdyskwalifikowany do oddawania krwi, np. po ryzykownych zachowaniach należy odczekać 6 miesięcy.

W naszych materiałach informacyjnych i na stronie internetowej każdy potencjalny krwiodawca może znaleźć bardzo szczegółowe informacje dotyczące przygotowania się do oddania krwi. Informujemy, kto może oddawać krew i jakie są przeciwwskazania do jej oddania. Dokładnie wskazujemy zachowania i sytuacje jakie mogą stwarzać ryzyko zakażenia. Dbamy o to, aby każdy został wyposażony w rzetelną wiedzę dotyczącą ryzyka i na jej podstawie dokonali świadomego wyboru chroniącego ich zdrowie i życie Niestety, nadal jedyną ochroną przed zakażeniem jest wiedza jak go uniknąć.

Jeżeli:

  • Stosowałeś/aś lub stosujesz narkotyki w postaci zastrzyków, nie zgłaszaj się do oddawania krwi – możesz być zakażony, nie narażaj pacjentów
  • miałeś/aś lub masz kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków, z wieloma partnerkami/partnerami, z partnerkami/partnerami, których poznałeś niedawno – nie możesz oddawać krwi przez przynamniej 6 miesięcy od daty ostatniego w/w przypadku
  • utrzymujesz kontakty seksualne w celu zarobkowym, również jesteś narażony/a na zakażenie i nie możesz stwarzać ryzyka innym osobom – nie zgłaszaj się do oddawania krwi
  • utrzymywałeś/aś lub utrzymujesz kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio, wyklucz się z grona potencjalnych krwiodawców, nie możesz oddawać krwi
  • nadużywasz alkoholu, stosujesz substancje psychoaktywne, jesteś narażony na niebezpieczne zachowania – nie możesz oddawać krwi
  • miałeś/aś operację, wykonywany tatuaż, przekłucia ciała, akupunkturę, hemodializę – nie możesz zostać krwiodawcą przez minimum 6 miesięcy
  • uczestniczyłeś/aś w bójce, skaleczyłeś/aś się np. przy korzystaniu ze wspólnego sprzętu (golarka, sprzęt treningowy, szczoteczka do zębów) i tym samym miałeś/aś kontakt z krwią innej osoby – wstrzymaj się i nie oddawaj krwi przez minimum 6 miesięcy
     


Założeniem naszej kampanii jest pokazanie niebezpieczeństwa jakim jest przetoczenie potencjalnie zakażonej krwi lub jej składników. Zawsze apelujemy do naszych krwiodawców o uczciwe i szczere wypełnianie ankiet, które zawierają pytania o aktywne i przebyte choroby, zakażenia i wszelkie sytuacje, które mogły stworzyć narażenie na zakażenie. Naszym zdaniem działania prewencyjne należy prowadzić nieustannie.

Obecnie każdy, kto odda krew a ma wątpliwości, czy będzie ona bezpieczna, albo podejrzewa, że może być osobą zakażoną, może wypełnić stosowny dokument i wrzucić go do oznaczonych skrzynek, które znajdują się na terenie Centrum lub powiadomić lekarza RCKiK. Jest to procedura samowykluczenia.

Niestety prawdopodobieństwo zakażenia HIV, HCV, HBV przez transfuzję pomimo badań istnieje.

Czujemy się zobowiązani do informowania kandydatów na dawców i krwiodawców o ryzyku na jakie mogą narazić pacjentów oraz podkreślamy, że możliwość samowykluczenia jest ważną procedurą, którą powinien znać każdy dawca krwi lub jej składników.

  • Podejrzewasz, że możesz być zakażony - nie oddawaj krwi !!!


 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.