Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyróżnienie "Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu"

Wyróżnienie "Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu" przyznawane jest za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa

 

Wyróżnienie mogą otrzymać:

 

  • krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 60 litrów krwi
  • osoby fizyczne muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków:
  • działać na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa od przynajmniej 5 lat
  • aktywnie współpracować z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (np. organizują akcje poboru krwi (przynajmniej 2 akcje rocznie), prowadzą prelekcje w dolnośląskich szkołach (przynajmniej 5 rocznie), pozyskują nowych krwiodawców, pomagają przy akcjach wyjazdowych)
  • być prezesem lub przedstawicielem klubu Honorowych Dawców Krwi
  • być organizatorem akcji krwiodawstwa, który przeprowadził przynajmniej 10 akcji na terenie działalności RCKIK we Wrocławiu (tj. powiat: głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Legnica i Wrocław)
  • przedstawiciel szkół/uczelni aktywnie prowadzący prelekcje z zakresu promocji honorowego krwiodawstwa 
  • osoby, które organizowały lub przeprowadzały spotkania promujące honorowe krwiodawstwo w różnych środowiskach, np.: w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy, w miejscach zamieszkania

 

Więcej informacji na ten temat oraz wniosek znajdą Państwo w Regulaminie - do pobrania

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.