Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wyszukiwarka:

Władze

Krzysztof Dworak
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Dr n. med. Małgorzata Szymczyk – Nużka
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.