Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ważne zmiany dotyczące kwalifikacji Dawców

 

cz

Od 11-maja br. w Polsce zmieniły się przepisy dotyczące kwalifikacji dawców,. To dość duża rewolucja, gdyż skróciły się nawet o 2 miesiące okresy dyskwalifikacji. Krótsze okresy dyskwalifikacji lub brak dyskwalifikacji wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r., tj. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (D.U.2024 poz. 650).

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

 1. Po zabiegach operacyjnych, badaniach endoskopowych, przetoczeniu krwi lub jej składników, po tatuażu lub przekłuciu części ciała – można oddawać krew po 4 miesiącach.
 2. Można oddawać krew w trakcie miesiączki i bezpośrednio po miesiączce.
 3. Po powrocie z terenów malarycznych – można oddawać krew po 6 miesiącach.
 4. Zmienione zostały parametry ciśnienia tętniczego kwalifikujące do oddawania krwi, czyli ciśnienie tętnicze nie powinno przekraczać 160 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.

  Zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi kwalifikacji do oddawania krwi:
 5. Można oddawać także krew w trakcie odczulania, ale dyskwalifikacja czasowa jest na czas wywoływania tolerancji na alergen, czyli pobranie krwi jest możliwe tylko przy dawkach podtrzymujących 14 dni po dawce lub 14 dni przed następną dawką (konieczne zaświadczenie lekarskie).
 6. W chorobie Hashimoto można oddawać krew, jeśli występuje stan eutyreozy przy nieobecności istotnych objawów klinicznych oraz pod warunkiem, że przyjmowana dawka leczenia substytucyjnego jest niezmieniana przez 3 miesiące (konieczne zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu i o tym, że przyjmowana dawka hormonów jest niezmieniana przez 3 miesiące).
 7. Przy depresji można oddawać krew, ale niektóre leki stanowią przeciwwskazanie do oddawania krwi, więc najlepiej spytać się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ile trzeba odczekać przy określonym leczeniu.
 8. Można oddawać krew przy łuszczycy, ale przy zmianach łagodnych niezajmujących zgięć łokciowych i jeśli nie było leczenia (konieczne zaświadczenie lekarskie, niektóre leki dyskwalifikują na dłuższy okres.

   

Zachęcamy do pobrania pytań i odpowiedzi na zadane przez Was pytania podczas czatu z ekspertem w dniu 10.07.2024 r. Odpowiedzi na Wasze pytania udzielała dr n.med. Małgorzata Szymczyk-Nużka - z-ca dyrektora ds. medycznych. 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.