Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Trasa Czerwonej Nitki

O akcji

Czerwona Nitka ruszyła w Trasę po Polsce w ramach kampanii „Twoja krew, moje życie”. Jej celem jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, a także znaczenia systematycznego oddawania krwi przez honorowych dawców krwi. 

Dowiedz się więcj http://twojakrew.pl/eventy/app/#/o-akcji

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.