Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Informacje na temat zapisów  i terminów dwutygodniowych szkoleń z zakresu immunologii transfuzjologicznej otrzymają Państwo u Kierownika Działu laboratoryjnego  Pani Marty Stanek pod nr telefonu 71 371 58 43 i adresem mailowym: marta.stanek@rckik.wroclaw.pl

 

Proszę przy każdym zgłoszeniu na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki.


W przypadku braku oświadczenia do kwoty netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.