Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia pielęgniarek

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

 

W 2024 roku obowiazują poniższe ceny szkoleń pielęgniarek i położnych w zakresie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników.

Ceny szkoleń:

szkolenie  podstawowe dwudniowe - 381,30 zł. brutto

szkolenie uzupełniające jednodniowe - 227,55 zł. brutto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA!!!

 SZKOLENIA ORGANIZOWANE SĄ STACJONARNIE W SALI WYKŁADOWEJ CENTRUM KRWIODAWSTWA WE WROCŁAWIU, UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5/9

DO  SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO KWALIFIKUJE SIĘ OSOBA KTÓRA ODBYŁA WCZEŚNIEJ SZKOLENIE PODSTAWOWE

UPRAWNIENIA WYGASAJĄ PO 4 LATACH OD OSTATNEGO SZKOLENIA!!! 

W sprawie wolnych terminów proszę o kontakt mailowy na adres iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl

Szkolenie uzupełniające-08.10.2024

Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00-14.30

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa RCKiK ul. Czerwonego Krzyza 5/9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie podstawowe -10-11.09.2024

I dzień godz. 9.00-14.30,

II dzień 9.00- 14.30   

MIEJSCE SZKOLENIA

Sala wykładowa RCKiK ul. Czerwonego Krzyza 5/9

 

LINK DO OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE (składają osoby, które będą prywatnie ponosić koszty szkolenia)

Zgłoszenia indywidualne na szkolenia proszę kierować na adres iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl. W zgłoszeniu proszę o podanie danych do faktury z nr NIP, adres do korespondencji i nr. prawa wykonywania zawodu. Przy zgłoszeniu na szkolenie uzupełniające proszę podać datę ostatniego szkolenia.

WAŻNE!!!

Osoby odbywające kurs indywidualnie muszą przed szkoleniem uiścić opłatę za szkolenie brutto przelewem bankowym na konto bankowe oraz przesłać potwierdzenie wpłaty na e-mail: iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr 45113010330018800155200002

 

ZGŁOSZENIA ZBIORCZE (skłądają Podmioty Lecznicze które ponoszą koszty szkoleń)

Proszę przy każdym zgłoszeniu zbiorczym pielęgniarek na szkolenie załączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA PODMIOTU LECZNICZEGO:

 

  • Formularz zgłoszeniowy (formularz należy wypełnić komputerowo drukowanymi literami w wersji edytowalnej i przesłać elektronicznie na adres iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl)
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.