Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Szkolenia lekarzy stażystów

 

SZKOLENIA LEKARZY  I LEKARZY DENTYSTÓW W RAMACH REALIZACJI STAŻU PODYPLOMEGO W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA, W TYM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI HIV, DIAGNOSTYKI I LECZENIA AIDS, DIAGNOSTYKI I LECZENIA HCV W 2024 ROKU

SZKOLENIA ZOSTAJĄ PODZIELONE NA IV ETAPY

I etap 1 dzień wykładów (online)

II etap 2 dni wykładów (online)

III etap 2 dni seminaria (online)

Iv etap 1 dzień zajęć praktycznych STACJONARNE

I ETAP WYKŁADY 

ODBĘDĄ SIĘ WYKŁADY ONLINE DLA  LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW  W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA, W TYM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI HIV, DIAGNOSTYKI I LECZENIA AIDS, DIAGNOSTYKI I LECZENIA HCV

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ W FORMIE ONLINE W GODZINACH 9.00-14.30

PO ZAKOŃCZENIU WYKŁADÓW ODBEDZIE SIĘ TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ. TEST BĘDZIE AKTYWNY W GODZINACH 14.30-16.00. NA ROZWIĄZANIE TESTU BĘDZIE 20 MINUT.

W RAZIE NEGATYWNEGO WYNIKU TESTU PROSZĘ NAPISAĆ MAIL NA  ADRES iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl ZOSTANIE USTALONY TERMIN TESTU POPRAWKOWEGO.

LINK DO WYKŁADÓW ORAZ DO TESTU ZOSTANIE WYSŁANY NA ADRES E-MAIL UCZESTNIKÓW.

II ETAP WYKŁADY 

ODBĘDĄ SIE WYKŁADY ONLINE DLA LEKARZY STAŻYSTÓW W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

III ETAP SEMINARIA

ODBĘDĄ SIĘ SEMINARIA ONLINE DLA LEKARZY STAŻYSTÓW W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

ZAJĘCIA ONLINE ODBYWAĆ SIE BĘDĄ W GODZINACH 9.00-1430

LINKI DO ZAJĘĆ ONLINE ZOSTANĄ WYSŁANE TYDZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM SZKOLENIA NA ADRESY E-MAIL OTRZYMANE Z DILu.

JEŻELI KTOŚ NIE OTRZYMA TAKIEGO LINKU PROSZĘ O KONTAK NA PODANY PONIŻEJ ADRES E-MAIL.

IV ETAP ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WRAZ Z TESTEM SPRAWDZAJĄCYM WIEDZĘ

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE DLA LEKARZY STAŻYSTÓW W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE CENTRUM KRWIODAWSTWA WE WROCŁAWIU UL. CZERWONEGO KRZYŻA 5/9 W SALI WYKŁADOWEJ 

W GODZINACH 9.00-14.00

NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ KARTĘ STAŻU W CELU UZYSKANIA WPISU ZALICZAJĄCEGO STAŻ.

PO ODBIÓR KART STAŻU MOŻNA ZGŁASZAĆ SIE DO DZIAŁU METODYCZNO-ORGANIZACYJNEGO I PROMOCJI II PIĘTRO POKÓJ S.3.0.3. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.00-14.35

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt e-mail iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl 

ZAPRASZAMY

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.