Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Praktyki

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.
Studenci z uczelni krajowych zainteresowani odbyciem praktyki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zobowiązani są wypełnić i złożyć:

  • formularz zgłoszeniowy
  • skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię
  • zaświadczenie o odbywanych studiach wydane przez dziekanat macierzystej uczelni.

Po zakwalifikowaniu do udziału w praktykach należy dostarczyć:

  • porozumienie w sprawie organizacji praktyki studenckiej
  • dowód ubezpieczenia NNW obejmujący okres praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie.

Studentów na praktyki kierują wyłącznie uczelnie, zgłoszenia indywidualne nie będą rozpatrywane.
Materiały informacyjne dotyczące organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie http://bip.kprm.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/3715924 lub wysyłając pytanie na adres mailowy: praktyki@rckik.wroclaw.pl

 

Z dniaRekrutacja na stanowiskoTermin składania ofert
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.