Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Poznaj nasz zespół

 

 Poznaj dyrekcję naszego Centrum 

 

            

Jacek Blicharski

Dyrektor RCKiK we Wrocławiu

 

                 

dr n. med. Małgorzata Szymczyk-Nużka 

 z-ca Dyrektora ds. Medycznych

  

      Iwona Mrowiec-Pawlik 

   z-ca Dyrektora ds. Logistyki i Zarządzania Majątkiem 

 

Dorota Topolnicka 

   z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy

 

 

Personel
W naszym Centrum pracują ludzie z wielką pasją.
Każdego dnia wypełniają trudną misję jaką jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. 
 
 
 

Anita

Wojciechowska-Chorębała

Kierownik Działu Dawców i Pobierania

Marta

Stanek

Kierownik Działu Laboratoryjnego

Maria

Kowalczyk

Kierownik Pracowni Czynników Zakaźnych 

Kinga

Baranowska

Kierownik Pracowni Hematologicznej   

Anita

Smolarczyk

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców

Katarzyna

Raciborska

Kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców  

Wioletta

Gałuszka

Kierownik Działu Preparatyki

Anna

Pęcak

p.o. Kierownika Pracowni Preparatyki Pierwotnej   

Anna

Sokołowska

Kierownik Pracowni Preparatyki Wtórnej

Ewa

Bojarska

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości   

Urszula

Sokalska

Kierownik Działu Ekspedycji

Magda

Czajkowska-Dorobisz

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

Agata

Gnap

Kierownik T.O. Głogów

Beata

Kozłowska

Kierownik T.O. Legnica

Joanna

Jarmolińska

Kierownik T.O. Lubin 

Marta

Skoczylas-Płonka

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Agnieszka 

Mizgała 

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego  

Małgorzata

Antończyk

Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Promocji  

Agnieszka

Szlązak

Kierownik Działu Personalnego 

Łukasz

Buła

Kierownik Sekcji Informatyki

Justyna

Rachucińska

Kierownik Sekretariatu

Magdalena

Zielińska

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Angela

Wesołowska

Inspektor Ochrony Danych

Marek

Zygmunt

 Pełnomocnik ds. Obronnych, ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Iwona

Mularczyk

 Specjalista ds. BHP

Specjalista Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska 

Grzegorz

Kajca

Audytor Wewnętrzny

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.