Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Organizacja Twojej akcji

Jeśli chcą Państwo zorganizować swoją akcję pobierania krwi prosimy wypełnić formularz:

Imię i nazwisko:
Nazwa Firmy:
Adres:
Kontakt telefoniczny:
Adres email:
Strona www:
Proszę pamiętać, że aby akcja mogła zostać przez nas zaplanowana muszą mieć Państwo zadeklarowanych przynajmniej 35 osób chętnych do oddawania krwi. Po otrzymaniu formularza skontaktuje się z Państwem pracownik działu metodyczno-organizacyjnego i promocji 71 371 58 19 lub metorg@rckik.wroclaw.pl
 

Organizacja Twojej akcji oddawania krwi

Co dwie minuty ktoś na Dolnym Śląsku potrzebuje transfuzji krwi…
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle chorych. Organizując akcję oddawania krwi przy pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK), możesz sprawić, że ten ratujący życie dar będzie dostępny dla potrzebujących.

Fakt: Dobrowolni – honorowi dawcy są jedynym źródłem krwi dla naszego regionu.
Fakt: W ostatnim roku, honorowi dawcy krwi mogli pomóc ponad 40.000 pacjentów.


Pięć kroków do przygotowania akcji

Przygotowanie akcji oddawania krwi jest dość proste. Skontaktuj się z działem Metodyczno-Organizacyjnym  i Promocji RCKiK tel. 71 371 58 19 lub metorg@rckik.wroclaw.pl 

 1. Odkryj możliwości – Rozpocznij od sprawdzenia ile osób z Twojej firmy, organizacji lub grupy jest zainteresowanych oddawaniem krwi. Można to zrobić prosząc ludzi by wpisali się na specjalnym formularzu, jeżeli deklarują chęć oddania krwi podczas organizowanej przez Ciebie akcji.
 2. Załóż cel, znajdź miejsce i czas – Kiedy już masz listę zadeklarowanych osób, pracownik działu Metodyczno-Organizacyjnego   i Promocji   z RCKiK wraz z Tobą wybierze odpowiednią datę i czas oraz miejsce, które będzie odpowiednie by pomieścić sprzęt, pracowników i dawców podczas akcji.
 3. Rekrutuj dawców i promuj akcję – Proś i przypominaj. Mobilizuj potencjalnych dawców by zadeklarowali swoje przybycie na określoną godzinę, a później o niej przypominaj.
  Kwestionariusze dla krwiodawców nie mogą być wcześniej wydawane, konieczna jest pomoc w pilnowaniu kolejki do poszczególnych stanowisk. Zadbaj proszę o listę kolejkową – zapobiegnie to długiemu oczekiwaniu w czasie całej drogi dawcy.
 4. Nadzoruj akcję – Bądź dostępny (albo wyznacz do tego kogoś) by w dniu akcji pomóc pracownikom RCKiK.
  Zgodnie z Twoją deklaracją będziemy przygotowani na wskazaną liczbę dawców krwi. Jeżeli na akcję zgłosi się większa liczba niż zgłoszona przez Ciebie, to wówczas możemy zaplanować kolejny termin akcji. Pamiętaj, że wydłużenie aktualnej akcji może być niemożliwe ze względu na konieczność przetworzenia składników krwi oraz ze względu na regulamin pracy RCKIK.
 5. Podziękuj dawcom – Spraw by dawcy zgłosili się ponownie poprzez podziękowanie im za ich dar i przypomnij że znów będą mogli oddać krew już za 56 dni!

 

Fakt: Praca w grupie może spowodować, że zaplanowanie Twojej akcji będzie łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące.
Spróbuj stworzyć komitet, który będzie pomagał ci w promocji, rekrutacji i podziękowaniach dla dawców.


Rekrutacja dawców – twarzą w twarz

Fakt: Ludzie nie oddają krwi, ponieważ nie zostali o to nigdy poproszeni!
Fakt: Większość pełnoletnich osób, które ważą powyżej 50kg i mają ogólnie dobry stan zdrowia może oddawać krew co osiem tygodni.


Nic nie jest bardziej efektywne niż rekrutacja osobista – twarzą w twarz. Kiedy prosisz ludzi by oddali krew,
dajesz im szansę by przysłużyli się społeczeństwu w dość prosty sposób.


Kiedy rekrutujesz dawców osobiście:

 • Poinformuj, że ponad 60 litrów krwi co dzień jest potrzebne by zaspokoić zapotrzebowanie pacjentów w szpitalach Dolnego Śląska, a Twoja akcja oddawania krwi ma duże znaczenie w tym, by tej krwi nie zabrakło.
 • Bądź przygotowany by odpowiedzieć na pytania o to, jak wygląda proces oddawania krwi.
 • Podaj datę, miejsce i czas akcji oddawania krwi.
 • Świeć przykładem. Jeżeli oddawałeś już krew opowiedz o swojej motywacji i powodach dlaczego to robiłeś, jeśli jeszcze nie, a możesz być dawcą, zadeklaruj oddanie krwi podczas organizowanej akcji.
 • Szczególne pytania dotyczące kwalifikacji do oddania krwi możesz zadać pod nr tel. 71 371 58 19 lub email: metorg@rckik.wroclaw.pl

 

Fakt: Osiągnięcie celu twojej akcji ma ogromne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb pacjentów czekających na transfuzję.
Fakt: Deklaracja pisemna zwiększa przywiązanie do podjętej już decyzji. Możesz też sprawić, że pobieranie krwi będzie przebiegało gładko i bez zbędnego oczekiwania, planując grupy dawców na poszczególne godziny.
 

     


Dawcy pierwszorazowi:

Fakt: 90 procent pierwszorazowych dawców krwi, oddaje ją podczas akcji.

Ponieważ tylko kilka procent osób zdolnych do oddawania krwi to robi, Twoja akcja oddawania krwi będzie możliwością dla wielu, aby po raz pierwszy w życiu „podwinąć rękawy”. Osoby, które nie były dawcami wcześniej mogą mieć różne opory, ponieważ nie wiedzą jak proste i bezpieczne jest oddawanie krwi.


Promocja akcji oddawania krwi

Podczas gdy osobiste zaproszenie jest najbardziej efektywnym narzędziem do rekrutacji dawców, jest wiele sposobów, w jaki możesz promować swoją akcję i przypominać o niej potencjalnym krwiodawcom. Przykładowo:

 • Przeprowadź pogadankę lub prezentację w swojej grupie, aby wzmocnić potrzebę zgłaszania się dawców i odpowiedzieć na pytania.
 • Wykorzystaj plakaty i ulotki reklamujące Twoją akcję, zawierające datę, godziny i miejsce oddawania krwi.
 • Napisz artykuł o akcji i umieść go w biuletynie Twojej organizacji
 • Roześlij emaile z informacją o poborze krwi, który organizujesz.

 

Pobierz:

Deklaracja Organizatora Akcji 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.