Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ogłoszenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu poszukuje do wynajęcia lokalu z przeznaczeniem na archiwum zakładowe.

Lokal wstępnie powinien spełniać następujące warunki:

 

  1. Powierzchnia magazynowa – od 100 m2 - do 250 m2.
  2. Lokal powinien być usytuowany w pomieszczeniu składającym się z elementów konstrukcyjnych o odpowiedniej nośności stropów.
  3. Pomieszczenie powinno być suche, ogrzewane .
  4. Posiadać skuteczną wentylację i sprawną instalację elektryczną.
  5. W pomieszczeniu nie powinny się znajdować przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, chyba że sposób ich zabezpieczenia nie zagrozi przechowywanej dokumentacji.
  6. Posadzka w pomieszczeniu magazynowym powinna być wykonana z powłoki niepylącej, łatwej do utrzymania w czystości

 

Jesteśmy zainteresowani najmem lokalu na co najmniej 10 i więcej lat.

Kontakt:
Telefon - 71/ 3715812, 71/3715840
e-mail : centrum@rckik.wroclaw.pl , krystyna.wieckiewicz@rckik.wroclaw.pl
 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.