Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ochrona danych osobowych

Szanowni Dawcy, 

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej w zakresie Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem, jest on również dostępny w siedzibie Regionalnego Centrum, w Terenowych Oddziałach oraz na Akcjach Wyjazdowych. 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą*

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.