Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Misja RCKIK we Wrocławiu

"Pozostawanie w gotowości do pobierania krwi i jej składników od każdego honorowego
i dobrowolnego Dawcy pragnącego nieść pomoc drugiemu człowiekowi”.

Misją RCKiK we Wrocławiu jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez zabezpieczenie szpitali w krew i jej składniki. Nasza misja jest realizowana dzięki Honorowym Dawcom Krwi, którzy na co dzień dzielą się cząstką siebie i oddają to co najcenniejsze – krew i jej składniki.

Szacunek, zaufanie  i lojalność Krwiodawców  są naszym priorytetem, dlatego stale podwyższamy standard i zakres obsługi.

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.