Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Hemofilia

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028”. Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
Zapotrzebowanie należy wydrukować i wysłać za pośrednictwem faxu na numer telefonu 71 328 66 85 (czynny całą dobę).

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.
Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.
Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl


Uwaga!
Informujemy, że koncentraty czynników krzepnięcia dla pacjentów chorujących na wrodzone skazy krwotoczne pozostających w leczeniu profilaktycznym oraz do planowego leczenia szpitalnego wydawane są przez:
Dział Farmacji Szpitalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00
tel.: 690 190 024, 71 371 58 75
Odbiór po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław budynek RCKiK, wejście do Działu Ekspedycji.

W sytuacjach nagłych, ratujących życie koncentraty czynników krzepnięcia wydaje Dział Ekspedycji o każdej porze dnia (również w weekendy i święta)
tel.: 606 814 020, 71 371 58 26
 


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.