Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dlaczego warto oddawać osocze ?

Zapraszamy wszystkie osoby, które choć raz oddały krew pełną do rejestrowania się do oddania osocza metodą aferezy tzn. z wykorzystaniem separatora.

 

 

Do oddania osocza możesz zgłosić się:

  • po 4 tyg. od ostatniego oddania krwi pełnej
     
  • po 4 tyg. od ostatniego oddania płytek krwi
     
  • po 2 tyg. od ostatniego oddania osocza

Osocze krwi jest niezastąpione w produkcji leków, ratujących życie które są wydawane pacjentom bezpłatnie! Osocze pobrane od honorowych dawców krwi jest niezbędne w leczeniu ciężko chorych pacjentów. Dzięki produktom osoczopochodnym można ich skutecznie leczyć!

A co to jest osocze? Jaka jest jego funkcja?
Osocze – płynny składnik krwi; stanowi do 55% objętości krwi. Osocze składa się przede wszystkim z wody (90%) oraz zawiera ważne substancje dla organizmu, takie jak przeciwciała, czynniki krzepnięcia i białka. Osocze jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzenie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

Jak uzyskujemy osocze?
Po odwirowaniu 450 ml krwi pełnej otrzymujemy ok. 200 ml osocza.
Metodą plazmaferezy automatycznej otrzymujemy ok. 600-650 ml.
Co się dzieję z pobranym osoczem:
Około 25-30% pobranego osocza wydawane jest bezpośrednio do szpitali do przetoczeń pacjentom w czasie operacji, podczas leczenia oparzeń, przy krwotokach.
Nadwyżka osocza, pozostająca po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, jest przeznaczana do frakcjonowania w celu uzyskania produktów osoczopochodnych niezbędnych do leczenia wielu grup chorych, u których konieczne jest zastosowanie tego typu leków – m.in. osób chorujących na hemofilię, pacjentów po przeszczepieniach, z niedoborami odporności.
Immunoglobuliny i albumina nie posiadają odpowiedników wytwarzanych metodami inżynierii genetycznej i muszą być wytwarzane z osocza ludzkiego.

Osocze można oddać w RCKIK we Wrocławiu oraz naszych Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy i Lubinie.
Zachęcamy do telefonicznej rejestracji.
Rejestracja RCKIK Wrocław 71 371 58 24
Rejestracja TO Głogów 76 831 45 48
Rejestracja TO Legnica 76 721 16 88
Rejestracja TO Lubin 76 746 88 70

Zapotrzebowanie na leki wytwarzane z osocza, m.in. immunoglobuliny, rośnie na całym świecie.
Przekaż swoje osocze dla pacjentów, którzy na co dzień muszą otrzymywać leki osoczopochodne.   

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.