Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Dawcy immunizowani

DAWCY IMMUNIZOWANI – POMÓŻ CHRONIĆ NOWE ŻYCIE
RCKiK we Wrocławiu poszukuje kandydatów na dawców immunizowanych !!!


Jeśli oddajesz krew, ale chciałbyś zrobić jeszcze coś więcej dla innych, dołącz do grona nielicznych i zostań DAWCĄ IMMUNIZOWANYM.

Pomóc mogą zdrowi MĘŻCZYŹNI z grupą krwi A RhD- (ujemny), B RhD- (ujemny), O RhD- (ujemny), AB RhD- (ujemny)pomiędzy 20-50 rż.

Tylko dawca osocza RhD- (ujemny), który podda się zamierzonej immunizacji może być źródłem tego cennego leku.

Czemu to takie WAŻNE?
Ponieważ TYLKO z osocza dawców immunizowanych można uzyskać immonoglobulinę anty-D, mimo licznych starań nadal nie udało się jej wyprodukować syntetycznie.

Immunoglobulina anty-D stosowana jest podczas wystąpienia „Konfliktu serologicznego” u kobiet ciężarnych RhD- (ujemnych), aby mogły rodzić kolejne zdrowe dzieci RhD+ (dodatnie).

Konflikt serologiczny może być przyczyną wad rozwojowych, a nawet śmierci dziecka. Ratunkiem dla tych dzieci jest podanie matkom immunoglobuliny anty-D wyprodukowanej z osocza dawcy immunizowanego.

Skontaktuj się z Działem Immunologii Transfuzjologicznej Dawców i umów się na wstępne badania kwalifikacyjne.

serologia@rckik.wroclaw.pl

(+48) 71 371 58 30

UWAGA – Za oddawanie osocza immunizowanego anty-D przyznany jest EKWIWALENT PIENIĘŻNY. Odpłatność dla dawców zakwalifikowanych do oddawania osocza immunizowanego uregulowana jest Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

 

    

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.