Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ankieta Lekarze odpowiedzialni za Gospodarkę Krwią

ANKIETA LEKARZE ODPOWIEDZIALNI ZA GOSPODARKĘ KRWIĄ


Szanowni Państwo, podzielcie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.

1. Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pani/Pana kompetencje i umiejętności?
 

2. Czy prowadzący szkolenia posiadali odpowiednią wiedzę, przygotowanie merytoryczne?
 

3. Czy prowadzący szkolenia przekazywali informacje w przystępny i zrozumiały sposób?
 

4. Czy prowadzący odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych wyjaśnień?
 

5. Czy od strony organizacyjnej szkolenie było dobrze przygotowane?
 

6. Jakie treści/informacje powinny zostać Pani/Pana zdaniem uwzględnione w kolejnych szkoleniach?

7. Co podczas szkolenia sprawiło Pani/Panu największą trudność?

8. Prosimy o ocenę jakości pracy naszych wykładowców. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
WYKŁADY
Organizacja Służby Krwi
         
Krew i jej składniki, transfuzje
         
Serologia
         
Niepożądane reakcje i zdarzenia po przetoczeniu krwi
         
Autotransfuzje
         
System jakości w krwiolecznictwie
         
Bezpieczeństwo przetaczania krwi i jej składników
         

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / ĆWICZENIA
Dział Ekspedycji
         
Działa Dawców i Pobierania
         

Data szkolenia
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.