Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ankieta Lekarz Stażysta

ANKIETA LEKARZE STAŻYŚCI


Szanowni Państwo, podzielcie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.

Data szkolenia:

1. Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pani/Pana kompetencje i umiejętności?
 

2. Czy prowadzący szkolenia posiadali odpowiednią wiedzę, przygotowanie merytoryczne?
 

3. Czy prowadzący szkolenia przekazywali informacje w przystępny i zrozumiały sposób?
 

4. Czy prowadzący odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych wyjaśnień?
 

5. Czy od strony organizacyjnej szkolenie było dobrze przygotowane?
 

6. Jakie treści/informacje powinny zostać Pani/Pana zdaniem uwzględnione w kolejnych szkoleniach?

7. Co podczas szkolenia sprawiło Pani/Panu największą trudność?

8. Prosimy o ocenę jakości pracy naszych wykładowców. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
WYKŁADY
Podstawy immunologii transfuzjologicznej
         
Zapobieganie potransfuzyjnym zakażeniom
         
Pobieranie, preparatyka, przechowywanie, transport krwi i jej składników, produkty krwiopochodne
         
Podstawowe zasady racjonalnego leczenia krwią i jej składnikami
         
Reakcje poprzetoczeniowe
         
Ochrona danych osobowych. Odpowiedzialność karna lekarza
         

SEMINARIUM
Organizacja służby krwi
         
Transfuzja krwi w różnych specjalnościach lekarskich. Postępowanie w określonych sytuacjach klinicznych
         
Zaburzenia krzepnięcia. Preparaty osoczopochodne. Hemofilia nabyta
         
Autotransfuzje. Plazmafereza lecznicza. Przywileje dawców
         
Kwalifikacje i dyskwalifikacje dawcy krwi i jej składników
         
Immunologia transfuzjologiczna. Przeszczepianie komórek macierzystych
         
Czynniki zakaźne
         
Zapewnianie Jakości
         
Preparatyka krwi i jej składników
         

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Dział Laboratoryjny
         
Dział Dawców i Pobierania
         
Dział Zapewnienia Jakości
         
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.