Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ankieta

ANKIETA SATYSFAKCJI KRWIODAWCY


Szanowni Dawcy, podzielcie się z nami swoimi opiniami i oczekiwaniami. Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne w ciągłym doskonaleniu naszych procesów.
Data i godzina wizyty:
Miejsce oddania krwi:
       

1. Płeć:
 

2. Wiek:
     

3. Wykształcenie:
     

4. Miejsce zamieszkania:
       

5. Jak często oddaje Pan(i) krew?
     

6. Dziś oddał(a) Pan(i)
     

7. Jaką formę kontaktu z nami Pan(i) preferuje:
     

8. W jakich mediach widzi/słyszy Pan(i) nasze apele, artykuły:
     

9. Prosimy o ocenę jakości współpracy z naszym personelem. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Rzetelność udzielania informacji
         
Kultura i uprzejmość personelu
         
Reagowanie na potrzeby dawcy troska, życzliwość
         

10. Prosimy o ocenę jakości pracy poszczególnych działów. Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Rejestracja
         
Pracownia Hematologiczna
         
Gabinet Lekarski
         
Sala Pobrań
         
Kawiarenka
         

11. Czy przekazywane przez lekarza informacje były precyzyjne i zrozumiałe?
   

12. Czy podczas wizyty w RCKiK zapewnione zostało Pana(i) poczucie intymności, godności i poszanowania?
   

13. Czy formularz kwalifikacji Dawcy był dla Pana(i) czytelny i zrozumiały?
   

14. Czy oznakowanie (tablice informacyjne) RCKiK jest dla Pana(i) czytelne i zrozumiałe?
   

15. Jak ocenia Pan/i warunki lokalowe RCKiK . Skala ocen od 1-5 (gdzie 1 to najniższa ocena a 5 najwyższa)
Wygląd pomieszczeń
         
Wyposażenie sal pobrań
         
Czystość
         

16. Czy będzie Pan(i) nadal oddawał(a) krew?
     

17. Czy poleci Pan/Pani nasze RCKiK znajomym, rodzinie:
     

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.