Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

70-lecie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku

„70-lecie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku”

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu obchodziło w 2016 roku jubileusz 70-lecia Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku. Był to czas szczególnie ważny dla całej służby krwi. Chcieliśmy okazać wdzięczność wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za ich bezinteresowne działanie na rzecz ratowania życia ludzkiego oraz podziękować pracownikom, którzy od ponad 70 lat służą  pacjentom Dolnośląskich Szpitali i Klinik i angażują się w działania na rzecz honorowego krwiodawstwa

Z okazji jubileuszowego roku, w dniu 22 listopada 2016 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala. Wydarzeniu towarzyszyła, zaprezentowana w siedzibie RCKiK we Wrocławiu, wystawa unikatowych zdjęć prezentujących historię wrocławskiego krwiodawstwa na przestrzeni lat 1946-2016.

 

 

  

 

 

Kiedy profesor Zdzisław Jezioro podejmował się organizacji pierwszej placówki, na pewno nie spodziewał się, że dzisiaj będzie ona wyglądała właśnie tak. Dzisiaj dolnośląskie krwiodawstwo i krwiolecznictwo to specjalistyczne Centrum we Wrocławiu oraz trzy doskonale wyposażone Terenowe Oddziały w Głogowie, Legnicy i Lubinie. Tworzą one swoistą sieć krwiodawstwa, która w dużej mierze przypomina krwioobieg – dolnośląski krwioobieg!”- powiedział Krzysztof Dworak - Dyrektor RCKiK we Wrocławiu witając licznie zgromadzonych gości na sali głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi: prof. dr hab. Alicja Chybicka  - Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Michał Jaros - poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wieloletni Honorowy Dawca Krwi, Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Jerzy Michalak - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Agnieszka Beniuk-Patoła - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia, Beata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,  Jolanta Antoniewicz-Papis - Kierownik Pracowni Transfuzjologii w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,  Anna Szarycz - Wiceprezydent Miasta Wrocławia, Jarosław Maroszek - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Joanna Nyczak - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia, Jerzy Gierczak – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, prof. Jan Miodek - wieloletni Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorowie Uczelni Wyższych, licznie zgromadzeni dyrektorzy dolnośląskich szpitali i klinik, w których pacjenci codziennie walczą o zdrowie i życie, starostowie, dyrektorzy Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  z Polski,  prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, otoczenie biznesu dolnośląskiego, a przede wszystkim Honorowi Dawcy Krwi.

Wykład inauguracyjny należał do profesora Jana Miodka, który w niezwykle ciekawy sposób wyjaśnił pochodzenie słowa krew. Następnie głos zabrał syn Tadeusza Dorobisza - patrona Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, prof. dr hab. n. med. Andrzej Dorobisz. Podczas krótkiej prezentacji przedstawił sylwetkę oraz dokonania swojego ojca Tadeusza Dorobisza.

 

   

 

W imieniu małych pacjentów „Przylądka Nadziei”, profesor Alicja Chybicka złożyła na ręce Krzysztofa Dworaka – Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu podziękowania wykonane własnoręcznie przez dzieci – podopiecznych kliniki. Profesor Alicja Chybicka od wielu lat walczy o życie najmłodszych z całej Polski. W ciągu roku z leczenia we wrocławskiej Klinice korzysta około 2000 pacjentów, a ponad połowa wszystkich przeszczepów szpiku u dzieci jest przeprowadzana właśnie tutaj.  

Jubileuszowe uroczystości stały się też okazją do wręczenia odznaczeń. 

Pan Franciszek Gawłowski, nauczyciel IX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego we Wrocławiu, nie krył wzruszenia przyjmując z rąk Wojewody Dolnośląskiego „Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa trzydzieści osób wyróżniono tytułem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaczenia wręczała Agnieszka Beniuk-Patoła - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia

 

   

 

Oprawę muzyczną gali zapewnił znakomity koncert prof. nadz. dr hab. Piotra Rojka i dr hab. Ryszarda Żołędziewskiego oraz występ Ambasadora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – Mariusza Kiljana. Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwała dr Aleksandra Pijarowska.

 

  

 

 

 

 

.  

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.