Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2024-04-30
Od godziny: 09:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Gminna Biblioteka Publiczna
Miejscowość: Prusice
Ulica: Żmigrodzka 43a
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.