Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data:
Od godziny:
Do godziny:
Nazwa placówki:
Miejscowość:
Ulica:
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.