Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter


Data: 2023-06-04
Od godziny: 10:00
Do godziny: 14:00
Nazwa placówki:
Miejscowość: Jawor
Ulica: Rynek 1
Pobieranie:

« Powrót do Akcji wyjazdowychProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.