Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

29.11.2022 » Uroczystość nadania odznaczeń 23.11.2022 Hala Stulecia we Wrocławiu

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi w Warszawie Pani Małgorzata Lorek oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Pan Jacek Blicharski odznaczyli 170 Honorowych Krwiodawców z Dolnego Śląska podczas uroczystej gali w dniu 23 listopada we Wrocławskim Centrum Kongresowym w Kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu. Niezwykła uroczystość była doskonałą okazją do złożenia podziękowań Honorowym Dawcom Krwi za wieloletnie zasługi w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz honorowego krwiodawstwa. Podziękowaliśmy odznaczonym Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi za ich determinację, oddanie i odwagę. Odznaczeni Krwiodawcy otrzymali odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” , odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”oraz wyróżnienie "Zasłuzony dla RCKIK we Wrocławiu" . Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu składa serdeczne podziękowania na ręce Dyrektor Narodowego Centrum Krwi w Warszawie Pani Małgorzacie Lorek za udział w uroczystości oraz wszystkim przybyłym gościom.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia (proszę tu kliknąć). 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.