Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

06.11.2020 » Nowe ulgi dla HDK w komunikacji miejskiej w Legnicy

Drodzy Krwiodawcy! Miło nam poinformować, że od dnia 1 listopada br. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy wprowadziło nowe ulgi dla Honorowych Dawców Krwi.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Legnicy przysługują Krwiodawcom, którzy oddali honorowo ponad 10 litrów krwi (kobiety) i ponad 12 (mężczyźni).

Dokumentem uprawniajacym do ulgi jest imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem ponad 10 l krwi w przypadku kobiet i ponad 12 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywane wraz z dokumentem tożsamości.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.