Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Galeria zdjęć z uroczystości nadania odznaczeń Honorowym Dawcom Krwi 21.11.2019 r. Stadion Wrocław

Ponad 350 Honorowych Krwiodawców z Dolnego Śląska zostało odznaczonych podczas Uroczystej Gali, która odbyła się 21 listopada 2019 r. w samo południe na Stadionie Wrocław
Odznaczyliśmy wieloletnich Honorowych Dawców Krwi oraz działaczy na rzecz honorowego oddawania krwi. Decyzją Ministra Zdrowia ponad 320 Krwiodawców uzyskało tytuł „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, 11 osób otrzymało odznaczenie „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, a 20 osób otrzymało odznaczenie „Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu”.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.