Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Bardzo udana akcja pod Dworcem PKP we Wrocławiu

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali wczoraj krew przy Dworcu Głównym PKP! 52 osoby zarejestrowane i zebraliśmy ponad 12 litrów najcenniejszego leku. Gorąco dziękujemy Międzyzakładowemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Główny, Panu Andrzejowi Grębli, Pani Andrzejowi Sikorskiemu, studentom NZS za opiekę nad dawcami, wsparcie, porady, miłą muzykę i fantastyczne upominki :)

 

    

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.