Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

23.04.2024 » 20-25 kwietnia obchodzimy, już po raz X, Europejski Tydzień Szczepień

20-25 kwietnia obchodzimy, już po raz X, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa. Celem Tygodnia jest podkreślanie znaczenia szczepień – po to, by chronić ludność przed chorobami, którym można zapobiec właśnie poprzez szczepienia.

Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa:

kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia,
realizowana i wspierana na poziomie krajowym i lokalnym przez państwa, a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.
Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień – powszechnych i indywidualnych – poprzez:
podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych,
zwracanie szczególnej uwagi na szczepienie pacjentów z grup wysokiego ryzyka.
Pamiętajmy:

Szczepienia ratują życie.
Epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, także dla Europejczyków.
Powikłania chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, wciąż grożą śmiercią – szczególnie małym dzieciom.
Szczepienia eliminują groźne choroby z naszego otoczenia.
Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych.
Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/europejski-tydzien-szczepien

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.