youTube
FB
Ułatwienie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RCKiK Wrocław Krwiodawstwo Krwiolecznictwo RCKiK Wrocław Krwiolecznictwo Krwiodawstwo Krwiolecznictwo Krwiolecznictwo Krwiolecznictwo Krwiolecznictwo
WYTYCZNE W ZAKRESIE LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI ORAZ PRODUKTAMI KRWIOPOCHODNYMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

 

WYTYCZNE W ZAKRESIE LECZENIA KRWIĄ I JEJ SKŁADNIKAMI ORAZ PRODUKTAMI KRWIOPOCHODNYMI W PODMIOTACH LECZNICZYCH 

Wojskowy Instytut Medyczny od roku  2009 realizował w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych zadanie Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników.

W roku 2010 powołany zespół ekspertów w składzie: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, prof. dr hab. n. med. Anna Jung, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon, dr n. med. Jerzy Ratajczak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek przygotował opracowanie pt.Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych. Wytyczne… obejmują zalecenia stosowania krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych w różnych specjalnościach medycznych. Są one pierwszym w Polsce tego typu opracowaniem i stanowią pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej przetoczenia składników krwi i preparatów krwiopochodnych w praktyce klinicznej. Wytyczne… zostały pozytywnie zaopiniowane przez krajowych konsultantów oraz ekspertów z International Society of Blood Transfusion (ISBT).  Z tych też Wytycznych…rozpoczęto w roku 2010 szkolenia personelu medycznego szpitali z całego kraju, które trwały do roku 2014 i odniosły duży sukces.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z Wytycznymi…, które znajdują się w wersji elektronicznej na stronie Wojskowego Instytutu Medycznego w zakładce do pobrania oraz  Pion Nauki – działalność wydawnicza. Publikacja dostępna jest także na stronie Narodowego Centrum Krwi http://www.nck.gov.pl/e-boook/

 

 

 

 


 

 
Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku

 

 
Ulga dla Honorowych Dawców Krwi

Przypominamy o uldze dla honorowych dawców krwi.
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/ULOTKA-ulga_krew_2014.pdf

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:
- od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym)
- od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego
Pobierz broszurę http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/broszury-podatkowe

 

Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku

Ulga dla Honorowych Dawców Krwi

GALA ZASŁUŻONY KRWIODAWCA DLA RCKIK WE WROCŁAWIU

I miejsce w kategorii „Najlepsze działania CSR przedsiębiorstw w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia” dla naszego Centrum

OGŁOSZENIE

2015-03-03Środa Śląska
2015-03-05Strzelin
2015-03-09Syców
2015-03-10Wrocław
2015-03-10Oława
2015-03-11Wrocław
2015-03-12Góra
2015-03-14Wrocław
2015-03-16Oleśnica
2015-03-17Trzebnica
2015-03-18Środa Śląska
2015-03-19Wołów
2015-03-20MILICZ
2015-03-23Wrocław
2015-03-24Oława