Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

UWAGA! Akcja 17.01.2019 r. na Politechnice Wrocławskiej została odwołana - wszystkich chętnych do oddania krwi zapraszamy do RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.