Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Co powinieneś wiedzieć o koronawirusie i kwarantannie?

  1. Przed przyjściem do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu  zmierz temperaturę ciała w domu. Jeśli temperatura wynosi 37,4 ° C lub więcej nie możesz oddać krwi.
  2. Nie mogą oddać krwi osoby:

          -  mające objawy infekcji (podwyższona temperatura, katar, duszność, kaszel, ból gardła). Do oddania krwi można zgłosić się 14 dni po  ustąpieniu objawów 

             infekcjilub 14 dni po zakończeniu leczenia.

         - które miały kontakt z osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

         - które przebywały poza granicami Polski w przeciągu ostatnich 14  dni.

Uwaga: Jeśli po oddaniu krwi źle się poczujesz, będziesz miał podwyższoną temperaturę, ból gardła, kaszel, duszności, katar zgłoś to niezwłocznie lekarzowi w RCKiK we Wrocławiu  pod nr telefonu – 71 3715847 lub pod adresem e-mail: lekarz@rckik.wroclaw.pl

lub jeśli oddawałeś w  TO:

TO Głogów –  tel. 76 831 49 23, 76 831 45 48 lub e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl

TO Legnica – tel. 76 721 16 87, 76  721 16 88 lub e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl

TO Lubin – tel. 76 746 88 70  lub e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl

Jest to tzw. procedura samodyskwalifikacji.

Niezwłocznie należy także przekazać informację, jeżeli dawca po oddaniu krwi będzie miał podejrzenie zakażenia koronawirusem lub wykryte zakażenie.

 

Prosimy o rozważne decyzje w sprawie samodyskwalifikacji z ww. powodów i nie rezygnowanie z oddawania krwi przy braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu na potrzeby pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.