Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

15.10.2020 » Drodzy, pytacie o efekty leczenia chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców.

Drodzy Krwiodawcy, pytacie o efekty leczenia chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. 
Otóż obserwujemy wiele spektakularnych wyzdrowień po podaniu osocza ozdrowieńców. Dostępne wyniki wskazują, że przetaczanie osocza ozdrowieńców jest skuteczne i może pomóc chorym na COVID-19. Jednak za mało jest jeszcze zakończonych kontrolowanych badań klinicznych, żeby można było określić precyzyjne wskazania do podania osocza. 
I jeszcze jedno -osocze ozdrowieńców jest coraz szerzej stosowane i zaczyna go już brakować w Centrach Krwiodawstwa. Dlatego zachęcamy osoby, które przechorowały COVID-19 do oddawania osocza! 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.