Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB

Krewkarta

O krewkartę może ubiegać się tylko osoba pełnoletnia!!!

Krewkarta przysługuje każdemu krwiodawcy po 3 oddaniu krwi!
Masz pytania, zadzwoń: 71 371 58 24

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.