Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Aktualności - najświeższe wydarzenia

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu składa serdecznie podziękowania Fundacji KGHM Polska Miedź za wsparcie finansowe, dzięki któremu byliśmy w stanie zakupić nowoczesny klimatyzator na potrzeby Oddziału Terenowego w Lubinie.

Zakupiony sprzęt znacznie usprawni pracę oddziału, a przede wszystkim poprawi komfort i bezpieczeństwo dawców krwi.  Jesteśmy przekonani, że poprawa warunków lokalowych w postaci doposażenia w klimatyzator przyczyni się do zwiększenia liczby Honorowych Dawców Krwi, a tym samym podniesienia stanów krwi. 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.